Spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Brandweer

De brandweerzorg in de gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe wordt verzorgd door de Veiligheidsregio’s Utrecht en Gelderland-Zuid. Deze regio’s beschikken over meer dan 100 brandweerkazernes, waarvan 13 in deze gemeenten.

Deze 13 brandweerposten beschikken gezamenlijk over de volgende voertuigen: 13 tankautospuiten, 3 redvoertuigen (Hoogwerkers), 2 hulpverleningsvoertuigen, 2 boten, 2 haakarmvoertuigen, 1 schuimblushaakarmbak, 1 basisontsmettingseenheid, 1 groot watertransport, 1 tankwagen, 13 dienstbussen en 2 dienstauto’s. De brandweerkazerne in Geldermalsen heeft daarnaast een regionale functie waardoor er ook diverse regionaal inzetbare voertuigen staan.

Brandweerkazerne Leerdam - Google Streetview
Brandweerkazerne Asperen - Google Streetview

Er zijn afspraken gemaakt tussen beide regio’s en omliggende regio’s over de inzet van voertuigen binnen en buiten de regiogrenzen. Zo kan het voorkomen dat de brandweer uit bijvoorbeeld Arkel of Gorinchem wordt ingezet in delen aan de westkant van beide gemeenten omdat deze daar gewoonweg sneller zijn. Andersom kan het ook voorkomen dat bijvoorbeeld de brandweer van Herwijnen wordt ingezet in Gorinchem of Asperen in Leerdam. De centralist op de meldkamer bepaalt welke eenheid wordt ingezet.

Elke post heeft één of meerdere specialismes. Naast uiteraard het blussen van brand kunnen zij ook worden ingezet voor bijvoorbeeld incidenten met dieren, (water)ongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, reanimaties of incidenten op de Betuweroute.